Den fedeste familiedag
 

Besøg WOW PARK i Skjern og Billund

Køb billetter online og smut direkte ind i parken.
Du sparer 24 kr. pr. billet til WOW PARK Billund, hvis du køber online!
 

Køb billetter og årskort
 

Se COVID-19 info her.

Fuld gas og fri leg for hele familien

I trækronerne, i skovbunden og under jorden

Error executing template "Designs/wowpark/Paragraph/Accordion.cshtml"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.at Co3.Espresso.Base.Extensions.ItemExtensions.GetValue[T](Item item, String key) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Utilities\Extensions\ItemExtensions.cs:line 23at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements.EspressoText..ctor(Item paragraphItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Elements\EspressoText.cs:line 52at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs.ImageTextModel..ctor(Paragraph paragraph, Item dynamicwebItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Paragraphs\ImageTextModel.cs:line 25at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs.ImageTextTopBottomModel..ctor(Paragraph paragraph, Item dynamicwebItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Paragraphs\ImageTextTopBottomModel.cs:line 16at Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom..ctor() in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\TemplateBases\Paragraphs\ImageTextTopBottom.cs:line 18at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e4bd08a281b34d928a2293aa09d1cdf6..ctor() in C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\RazorEngine_3ubyovqz.zt4\CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e4bd08a281b34d928a2293aa09d1cdf6.cs:line 0at lambda_method(Closure )at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.CreateTemplate(ICompiledTemplate template, Object model, DynamicViewBag viewbag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.RunTemplate(ICompiledTemplate template, TextWriter writer, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.ClassList.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 if( Espresso.Page.Item.GetValue<bool>("ContentAnimate") == true ) { 20 AccordionLeadClassList.AddClasses( "js-e-scroll-reveal" ); 21 AccordionItemClassList.AddClasses("js-e-scroll-reveal"); 22 } 23 Espresso.Container.ClassList.RemoveClasses("p-imagetext"); 24 Espresso.Container.ClassList.AddClasses("p-accordion"); 25 26 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 27 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 28 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 30 } 31 else{ 32 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 33 } } 34 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 35 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 36 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 37 } 38 else{ 39 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 40 } 41 } 42 else{ 43 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 44 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 45 } 46 else{ 47 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 48 } 49 } 50 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 51 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 52 } 53 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 61 } 62 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 63 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 64 } 65 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 66 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 70 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.IconColor ); 74 } 75 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 76 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 77 } 78 79 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 80 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 81 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 82 } 83 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 84 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 85 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 86 } 87 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 88 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 89 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 90 } 91 else { 92 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 93 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 94 } 95 96 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 97 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 98 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 99 }100 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) {101 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2");102 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2");103 }104 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) {105 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3");106 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3");107 }108109 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) {110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1");111 }112 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) {113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2");114 }115 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) {116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3");117 }118 else {119 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0");120 }121122 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed");123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm");124 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" )125 {126 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle );127 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" );128 }129 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) {130 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between");131 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("ml-1 order-last");132 }133 else {134 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("mr-1 order-first");135 }136 }137138 <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id">139140 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false )141 {142 <div class="@AccordionLeadClassList">143 @Espresso.Text.Raw144 </div>145 }146147 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.ClassList">148149 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; }150 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) {151 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item );152 AccordionItemImage.Width = 640;153 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear();154155 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) {156 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("");157 }158 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) {159 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {160 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");161 }162 }163 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) {164 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded");165 }166 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) {167 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {168 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");169 }170 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {171 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");172 }173 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");175 }176 }177 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) {178 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded");179 }180 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) {181 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {182 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");183 }184 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {185 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");186 }187 }188189 <div class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList">190191 <div class="p-accordion-toggle">192 <p data-toggle="collapse" data-target="#[email protected]@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList">193 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList">194 @AccordionItem.Heading195 </span>196 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i>197 </p>198 </div>199200 <div id="[email protected]@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade">201 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content">202 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) {203 <div class="row no-gutters [email protected]">204 <div class="[email protected]">205 <p class="p-img-container">206 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading">207 </p>208 </div>209 </div>210 }211 <div class="p-txt-container">212 @AccordionItem.Text213 </div>214215 </div>216 </div>217218 </div>219 AccordionItemLoopCounter++;220 }221222 </div>223224 </div>225226
Error executing template "Designs/wowpark/Paragraph/Accordion.cshtml"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.at Co3.Espresso.Base.Extensions.ItemExtensions.GetValue[T](Item item, String key) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Utilities\Extensions\ItemExtensions.cs:line 23at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements.EspressoText..ctor(Item paragraphItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Elements\EspressoText.cs:line 52at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs.ImageTextModel..ctor(Paragraph paragraph, Item dynamicwebItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Paragraphs\ImageTextModel.cs:line 25at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs.ImageTextTopBottomModel..ctor(Paragraph paragraph, Item dynamicwebItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Paragraphs\ImageTextTopBottomModel.cs:line 16at Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom..ctor() in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\TemplateBases\Paragraphs\ImageTextTopBottom.cs:line 18at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e4bd08a281b34d928a2293aa09d1cdf6..ctor() in C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\RazorEngine_3ubyovqz.zt4\CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e4bd08a281b34d928a2293aa09d1cdf6.cs:line 0at lambda_method(Closure )at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.CreateTemplate(ICompiledTemplate template, Object model, DynamicViewBag viewbag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.RunTemplate(ICompiledTemplate template, TextWriter writer, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.ClassList.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 if( Espresso.Page.Item.GetValue<bool>("ContentAnimate") == true ) { 20 AccordionLeadClassList.AddClasses( "js-e-scroll-reveal" ); 21 AccordionItemClassList.AddClasses("js-e-scroll-reveal"); 22 } 23 Espresso.Container.ClassList.RemoveClasses("p-imagetext"); 24 Espresso.Container.ClassList.AddClasses("p-accordion"); 25 26 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 27 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 28 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 30 } 31 else{ 32 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 33 } } 34 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 35 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 36 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 37 } 38 else{ 39 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 40 } 41 } 42 else{ 43 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 44 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 45 } 46 else{ 47 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 48 } 49 } 50 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 51 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 52 } 53 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 61 } 62 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 63 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 64 } 65 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 66 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 70 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.IconColor ); 74 } 75 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 76 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 77 } 78 79 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 80 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 81 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 82 } 83 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 84 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 85 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 86 } 87 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 88 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 89 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 90 } 91 else { 92 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 93 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 94 } 95 96 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 97 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 98 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 99 }100 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) {101 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2");102 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2");103 }104 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) {105 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3");106 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3");107 }108109 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) {110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1");111 }112 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) {113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2");114 }115 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) {116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3");117 }118 else {119 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0");120 }121122 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed");123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm");124 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" )125 {126 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle );127 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" );128 }129 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) {130 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between");131 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("ml-1 order-last");132 }133 else {134 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("mr-1 order-first");135 }136 }137138 <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id">139140 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false )141 {142 <div class="@AccordionLeadClassList">143 @Espresso.Text.Raw144 </div>145 }146147 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.ClassList">148149 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; }150 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) {151 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item );152 AccordionItemImage.Width = 640;153 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear();154155 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) {156 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("");157 }158 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) {159 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {160 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");161 }162 }163 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) {164 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded");165 }166 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) {167 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {168 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");169 }170 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {171 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");172 }173 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");175 }176 }177 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) {178 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded");179 }180 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) {181 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {182 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");183 }184 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {185 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");186 }187 }188189 <div class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList">190191 <div class="p-accordion-toggle">192 <p data-toggle="collapse" data-target="#[email protected]@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList">193 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList">194 @AccordionItem.Heading195 </span>196 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i>197 </p>198 </div>199200 <div id="[email protected]@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade">201 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content">202 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) {203 <div class="row no-gutters [email protected]">204 <div class="[email protected]">205 <p class="p-img-container">206 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading">207 </p>208 </div>209 </div>210 }211 <div class="p-txt-container">212 @AccordionItem.Text213 </div>214215 </div>216 </div>217218 </div>219 AccordionItemLoopCounter++;220 }221222 </div>223224 </div>225226
Error executing template "Designs/wowpark/Paragraph/Accordion.cshtml"System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.at Co3.Espresso.Base.Extensions.ItemExtensions.GetValue[T](Item item, String key) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Utilities\Extensions\ItemExtensions.cs:line 23at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements.EspressoText..ctor(Item paragraphItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Elements\EspressoText.cs:line 52at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs.ImageTextModel..ctor(Paragraph paragraph, Item dynamicwebItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Paragraphs\ImageTextModel.cs:line 25at Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs.ImageTextTopBottomModel..ctor(Paragraph paragraph, Item dynamicwebItem) in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\Models\FrontEnd\Paragraphs\ImageTextTopBottomModel.cs:line 16at Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom..ctor() in C:\git\Espresso\Co3.Espresso.Website\TemplateBases\Paragraphs\ImageTextTopBottom.cs:line 18at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e4bd08a281b34d928a2293aa09d1cdf6..ctor() in C:\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Local\Temp\RazorEngine_3ubyovqz.zt4\CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_e4bd08a281b34d928a2293aa09d1cdf6.cs:line 0at lambda_method(Closure )at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.CreateTemplate(ICompiledTemplate template, Object model, DynamicViewBag viewbag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineCore.RunTemplate(ICompiledTemplate template, TextWriter writer, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
1 @using Dynamicweb.Content.Items 2 @using Co3.Espresso.Base.Models 3 @using Co3.Espresso.Base.Extensions 4 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd 5 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Elements 6 @using Co3.Espresso.Website.Models.FrontEnd.Paragraphs 7 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextTopBottom 8 @{ 9 Espresso.Wrapper.ClassList.Clear(); 10 ClassList AccordionLeadClassList = new ClassList(); 11 ClassList AccordionItemClassList = new ClassList(); 12 ClassList AccordionItemBorderStyleClassList = new ClassList(); 13 ClassList AccordionItemToggleClassList = new ClassList(); 14 ClassList AccordionItemToggleTextClassList = new ClassList(); 15 ClassList AccordionItemToggleIconClassList = new ClassList(); 16 ClassList AccordionItemContentClassList = new ClassList(); 17 AccordionLeadClassList.AddClasses( "p-accordion-lead" ); 18 AccordionItemClassList.AddClasses("p-accordion-item"); 19 if( Espresso.Page.Item.GetValue<bool>("ContentAnimate") == true ) { 20 AccordionLeadClassList.AddClasses( "js-e-scroll-reveal" ); 21 AccordionItemClassList.AddClasses("js-e-scroll-reveal"); 22 } 23 Espresso.Container.ClassList.RemoveClasses("p-imagetext"); 24 Espresso.Container.ClassList.AddClasses("p-accordion"); 25 26 string AccordionBorderStyle = string.Empty; 27 if( Espresso.Item.Border == "top-bottom" ) { 28 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 29 AccordionBorderStyle = "horizontal-spaced"; 30 } 31 else{ 32 AccordionBorderStyle = "horizontal-condensed"; 33 } } 34 else if( Espresso.Item.Border == "top-bottom-left-right" ) { 35 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 36 AccordionBorderStyle = "around-spaced"; 37 } 38 else{ 39 AccordionBorderStyle = "around-condensed"; 40 } 41 } 42 else{ 43 if( Espresso.Item.Margin != "none" && string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Margin ) == false ) { 44 AccordionBorderStyle = "none-spaced"; 45 } 46 else{ 47 AccordionBorderStyle = "none-condensed"; 48 } 49 } 50 if( Espresso.Item.TextColor != "" && Espresso.Item.TextColor != "auto" ) { 51 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "e-text-" + Espresso.Item.TextColor ); 52 } 53 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) { 54 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 55 } 56 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) { 57 AccordionItemClassList.AddClasses("border border-right-0 border-left-0"); 58 } 59 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) { 60 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded"); 61 } 62 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) { 63 AccordionItemClassList.AddClasses("border"); 64 } 65 if( Espresso.Item.BorderColor != "auto" && Espresso.Item.BorderColor != "" ) { 66 Espresso.Wrapper.ClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 67 AccordionItemClassList.AddClasses( "border-" + Espresso.Item.BorderColor ); 68 } 69 if( Espresso.Item.BackgroundColor != "" && Espresso.Item.BackgroundColor != "none" && Espresso.Item.BackgroundColor != "auto" ) { 70 AccordionItemClassList.AddClasses( "e-theme-" + Espresso.Item.BackgroundColor ); 71 } 72 if( Espresso.Item.IconColor != "" && Espresso.Item.IconColor != "auto" ) { 73 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.IconColor ); 74 } 75 if( Espresso.Item.ToggleTextColor != "" && Espresso.Item.ToggleTextColor != "auto" ) { 76 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "text-" + Espresso.Item.ToggleTextColor ); 77 } 78 79 if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "sm" ) { 80 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-1"); 81 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-1"); 82 } 83 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "md" ) { 84 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-2"); 85 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-2"); 86 } 87 else if( Espresso.Item.PaddingHorizontal == "lg" ) { 88 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-3"); 89 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-3"); 90 } 91 else { 92 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("px-0"); 93 AccordionItemContentClassList.AddClasses("px-0"); 94 } 95 96 if( Espresso.Item.PaddingVertical == "sm" ) { 97 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-1"); 98 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-1"); 99 }100 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "md" ) {101 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-2");102 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-2");103 }104 else if( Espresso.Item.PaddingVertical == "lg" ) {105 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("py-3");106 AccordionItemContentClassList.AddClasses("pb-3");107 }108109 if( Espresso.Item.Margin == "sm" ) {110 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-1");111 }112 else if( Espresso.Item.Margin == "md" ) {113 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-2");114 }115 else if( Espresso.Item.Margin == "lg" ) {116 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-3");117 }118 else {119 AccordionItemClassList.AddClasses("mb-0");120 }121122 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("d-flex align-items-center m-0 collapsed");123 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses("line-height-sm");124 if ( Espresso.Item.ToggleTextStyle != "" && Espresso.Item.ToggleTextStyle != "none" )125 {126 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( Espresso.Item.ToggleTextStyle );127 AccordionItemToggleTextClassList.AddClasses( "my-0" );128 }129 if( Espresso.Item.IconPosition == "right" ) {130 AccordionItemToggleClassList.AddClasses("justify-content-between");131 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("ml-1 order-last");132 }133 else {134 AccordionItemToggleIconClassList.AddClasses("mr-1 order-first");135 }136 }137138 <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id">139140 @if ( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Text.Raw ) == false )141 {142 <div class="@AccordionLeadClassList">143 @Espresso.Text.Raw144 </div>145 }146147 <div class="p-accordion-container @Espresso.Wrapper.ClassList">148149 @{ int AccordionItemLoopCounter = 1; }150 @foreach( dynamic AccordionItem in Espresso.Item.AccordionItems ) {151 EspressoImage AccordionItemImage = new EspressoImage( AccordionItem.Item );152 AccordionItemImage.Width = 640;153 AccordionItemBorderStyleClassList.Clear();154155 if( AccordionBorderStyle == "horizontal-spaced" ) {156 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("");157 }158 else if( AccordionBorderStyle == "horizontal-condensed" ) {159 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {160 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");161 }162 }163 else if( AccordionBorderStyle == "around-spaced" ) {164 AccordionItemClassList.AddClasses("border rounded");165 }166 else if( AccordionBorderStyle == "around-condensed" ) {167 if( AccordionItemLoopCounter != Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {168 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("border-bottom-0");169 }170 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {171 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");172 }173 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {174 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");175 }176 }177 else if( AccordionBorderStyle == "none-spaced" ) {178 AccordionItemClassList.AddClasses("rounded");179 }180 else if( AccordionBorderStyle == "none-condensed" ) {181 if( AccordionItemLoopCounter == 1 ) {182 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-top");183 }184 else if( AccordionItemLoopCounter == Espresso.Item.AccordionItems.Count ) {185 AccordionItemBorderStyleClassList.AddClasses("rounded-bottom");186 }187 }188189 <div class="@AccordionItemClassList @AccordionItemBorderStyleClassList">190191 <div class="p-accordion-toggle">192 <p data-toggle="collapse" data-target="#[email protected]@AccordionItem.Item.Id" class="@AccordionItemToggleClassList">193 <span class="p-accordion-toggle-text @AccordionItemToggleTextClassList">194 @AccordionItem.Heading195 </span>196 <i class="material-icons p-accordion-toggle-icon @AccordionItemToggleIconClassList">add</i>197 </p>198 </div>199200 <div id="[email protected]@AccordionItem.Item.Id" class="collapse fade">201 <div class="@AccordionItemContentClassList p-accordion-content">202 @if( @AccordionItemImage.URL != "" ) {203 <div class="row no-gutters [email protected]">204 <div class="[email protected]">205 <p class="p-img-container">206 <img src="@AccordionItemImage.URL" class="p-img" alt="@AccordionItem.Heading">207 </p>208 </div>209 </div>210 }211 <div class="p-txt-container">212 @AccordionItem.Text213 </div>214215 </div>216 </div>217218 </div>219 AccordionItemLoopCounter++;220 }221222 </div>223224 </div>225226

Parkerne

Få en aktiv og anderledes dag i en af vores to parker

Parkerne

Få en aktiv og anderledes dag i en af vores to parker

Mad og drikke

Gør maden til en oplevelse

Få ny energi på vores lækre spisesteder, grill selv medbragt mad i vores grillområder eller pak madkurven hjemmefra og tag på picnic. (I sæson 2020 giver vi på nuværende tidspunkt ikke adgang til lån af grill pga. COVID-19 situationen).

Klik dig ind og se dine muligheder i vores to parker.

WOW PARK Billund

WOW PARK Skjern

Kom i flok

Tag familien, firmaet eller foreningen med

Se hvad vi tilbyder grupper

multiple-circle

Hold nu fast en park, ingen elektroniske forlystelser, ungerne skulle virkelig ud og bruge deres kroppe. Det var så fedt. Vi er helt sikkert klar på en tur mere i parken, rigtig godt lavet, og vi glæder os til en ny tur. 

Brian Allerslev

Princip #4

Legen er målet. I sig selv

Legen er målet, og den er værdifuld i sig selv. Samtidig er legen en fantastisk kilde til læring. Vi vil fremme kreativitet, fællesskab, nærvær og fysisk aktivitet gennem leg i naturen. De egenskaber skal vi nemlig bruge hele livet.

Se vores 8 principper


WOW PARK Hovedkontor: Havremarken 15, 7190 Billund 
CVR: 40777628
Privacy policy   Cookies

      

keyboard_arrow_up